Επικοινωνία


Clima Control

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία


Κόμβος Διαβατών - Θεσσαλονίκη

Παράπλευρος Εγνατίας Οδού

Τ.Θ.: 1200, Τ.Κ.: 57 008


Επιπλέον E-mail:

[email protected] για πωλήσεις

[email protected] για λογιστήριο

[email protected] για τεχνικά θέματα


Τηλ.: 2310 574.920, 574.803

Fax: 2310 574.893

[email protected]