ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο νέος λέβητας συμπύκνωσης της Kiturami σύντομα διαθέσιμος σε μοντέλα

18.6kvw(17.000)

 24.5kw(21.000)

 28.4kw(25.000)

 33.8kw(30.000)

 39.4kw(35.000)

 

NEWTURBOCONDENSING.jpg