Επικοινωνία


Clima Control

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία


Κόμβος Διαβατών - Θεσσαλονίκη

Παράπλευρος Εγνατίας Οδού

Τ.Θ.: 1200, Τ.Κ.: 57 008


Επιπλέον E-mail:

sales@climacontrol.gr για πωλήσεις

logistirio@climacontrol.gr για λογιστήριο

service@climacontrol.gr για τεχνικά θέματα


Τηλ.: 2310 574.920, 574.803

Fax: 2310 574.893

info@climacontrol.gr